Programming for Symbian OS

TitleProgramming for Symbian OS
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsDíaz-Zayas A, Martínez J, Merino P, Panizo L, Recio ÁManuel, Salmeron A
Number of Pages189
PublisherDG Edukacja i kultura Program Uczenie sie przez cale zycie. Leonardo da Vinci
CityKraków
ISBN Number978-83-88309-72-4